Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde

Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

Nâbî

Talih meyhanesinde çok da gurura kapılma (yaver giden talihine bakıp başın dönmesin); çünkü biz binlerce gurur sarhoşunun içkiden sonraki sersemliğini görmüşüz

Bu yazı Bir Söz Bin Öğüt... kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.